اخبار > انتشار اوراق صکوک سبز دولتی در اندونزی (منبع: تابناک)