اخبار > توافق تازه مدیران شش بورس اتحادیه اروپا (منبع: تابناک)