اخبار > رکوردی دیگر برای پروفسور در پرسپولیس (منبع: تابناک)