اخبار > انتقاد سروری به مصوبات شورای شهر تهران (منبع: تسنیم)