اخبار > زمان برگزاری هشتمین جلسه پرونده دکل نفتی (منبع: تابناک)