اخبار > کارگران ما همیشه مقاومت کرده‌اند؛همیشه ایستاده‌اند؛همیشه با بصیرت،دست دشمن را رد کرده‌اند؛اینها خیلی مهم است (منبع: تابناک)