اخبار > سه برابر شدن عوارض خروج از کشور تصویب شد / سازمان تبلیغات و جامعه المصطفی ذیل وزارت ارشاد و علوم قرار گرفتند / بودجه موسسه آیت الله مصباح تصویب شد؟ (منبع: انتخاب)