اخبار > تلفات انفجار در انگلیس به 4 نفر رسید (منبع: تسنیم)