اخبار > 8 دختروپسر،قاتل مادرشان را بخشیدند (منبع: تابناک)