اخبار > تراز سطح آب دریاچه ارومیه 10 سانتی‎متر کم شد (منبع: تسنیم)