اخبار > "اعزام پزشکان سپاه به عراق و سوریه" (منبع: تسنیم)