اخبار > استقبال متفاوت از بسته پیشنهادی بانک مرکزی (منبع: تابناک)