اخبار > نیمی از ایرانی‌ها چاق هستند (منبع: تابناک)