اخبار > بهار زود هنگام در کنار پل ورسک (منبع: تابناک)