اخبار > دانشگاه یزد دانشجوی بدون آزمون ارشد پذیرش می کند (منبع: تابناک)