اخبار > خادم: حرف‌های من درمورد موضوع عدم رویارویی ورزشکاران با اسرائیل تهدید نیست، یک فرصت است/ آنچه شرط بلاغ است می‌گویم (منبع: انتخاب)