اخبار > عکس/ بازتاب صمیمیت وزیر کشور عراق با سفیر عربستان (منبع: انتخاب)