اخبار > فرود ناقص هواپیمای آموزشی در فرودگاه پيام كرج (منبع: تابناک)