اخبار > وتوی قطعنامه انگلیسی و ارائه قطعنامه جایگزین؛ راه‌حل روسیه برای محکوم نشدن ایران در شورای امنیت (منبع: تابناک)