اخبار > سفر هیئت سعودی به لبنان و دعوت از حریری برای سفر به عربستان (منبع: انتخاب)