اخبار > اردوغان خطاب به دختربچه گریان: اگر شهید شوی به تو افتخار خواهیم کرد (منبع: انتخاب)