اخبار > دومین «سوال از رییس‌جمهور» با محوریت بازار ارز به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد (منبع: انتخاب)