اخبار > فیلم / سرلشگر فیروزآبادی: حقیقت را باید گفت، می‌گویند مهندس موسوی می‌گفت از باطن احمدی‌نژاد خبر داشت، ولی ما نداشتيم (منبع: انتخاب)