اخبار > گلایه یک فرمانده از تخریب مکانهای تاریخی توسط نهادهای رسمی کشور (منبع: تسنیم)