اخبار > خود قهرمان پندارهایی که باری اضافی برای تیم های امداد و نجات شدند! (منبع: تابناک)