اخبار > ماهواره روسی کمکی به یافتن ATR آسمان نکرد/از سپاه و ارتش کمک گرفتیم (منبع: تسنیم)