اخبار > انفجار در ایستگاه پمپاژ نفت ابوالفارس خوزستان (منبع: تابناک)