اخبار > شرط بازگشایی نماد بانک صادرات و پارسیان (منبع: تابناک)