اخبار > قاسمی: محکومیت زاغری ارتباطی به دو تابعیتی بودن متهم ندارد/ حرف‌های همسر زاغری نادرست است (منبع: انتخاب)