اخبار > رهبر حزب کارگر انگلیس: خروج از اتحادیه اروپا فاجعه نیست (منبع: انتخاب)