اخبار > ترور تولید داخلی با موافقتنامه تعرفه تجارت ترجیحی با ترکیه (منبع: تابناک)