اخبار > ۵۵ درصد منابع صنعت بیمه در بانک هاست (منبع: تابناک)