اخبار > زنان ایرانی به استادیوم سرپوشیده آزادی رفتند (منبع: تابناک)