اخبار > کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تشکیل می‌شود (منبع: تابناک)