اخبار > ۶ تیم به مسابقات نهایی مناظره دانشجویان راه یافتند (منبع: تابناک)