اخبار > تاج: اولویت ما تعامل با صدا و سیماست / اگر نشد گزینه‌های دیگری داریم (منبع: انتخاب)