اخبار > دستور دادم در اسرع وقت عاملان جنایت اخیر را به مجازات برسانند / نیروی انتظامی در جرایم مشهود باید قاطعانه برخورد کند (منبع: انتخاب)