اخبار > سفره مردم بعد از ۸۰ سال برنامه توسعه هنوز خالی است (منبع: تابناک)