اخبار > مدیرعامل بانک ملی:برای توسعه باید نگاه به بانک های بزرگ تغییر کند (منبع: انتخاب)