اخبار > دستور رئیس سازمان سینمایی برای فیلم نجفی (منبع: تابناک)