اخبار > آمریکا جنگنده نسل ششم مجهز به سامانه دفاع لیزری و جنگال می‌سازد (منبع: انتخاب)