اخبار > اعتراضها به سفر پادشاه اسپانیا به بارسلون 20 مجروح برجا گذاشت (منبع: انتخاب)