اخبار > تمدید مجدد ممنوعیت پروازها در فرودگاه های منطقه کردستان (منبع: انتخاب)