اخبار > میانمار: تخریب روستاهای روهینجاها برای از بین بردن شواهد نیست (منبع: انتخاب)