اخبار > آقای تاج! ما مطالعه می‌کنیم؛ شما هم قوانین را بدانید! (منبع: تسنیم)