اخبار > معاون وزیر صنعت از تجدیدنظر در استانداردهای 85گانه خبر داد/زور خودروسازان به استاندارد رسید (منبع: تسنیم)