اخبار > برگزاری جلسه با اعضای شورای شهر درباره مکانیزم اعطای آرم طرح ترافیک به خبرنگاران (منبع: تسنیم)