اخبار > موافقت اروپایی‌ها با ۳ اصلاح و تغییر در برجام (منبع: تابناک)