اخبار > سرپرست دانشگاه آزاد واحد فارسان منصوب شد (منبع: تابناک)