اخبار > تندیس بلورین تعالی سازمانی به کارگزاری بیمه سایپا (منبع: تابناک)